BADANIA I EKSPERTYZY INŻYNIERSKIE

W praktyce spotykamy wiele problemów w eksploatacji kanalizacji i systemów centralnego zaopatrzenia w wodę.

Są to problemy między innymi z:
– nadmierną awaryjnością kanalizacji,
– emisją gazów z rurociągów kanalizacyjnych do pomieszczeń,
– wytwarzaniem podciśnień i wysysaniem korków wodnych w syfonach,
– wyciekami z kolektorów kanalizacyjnych.

Występują zawilgacania ścian, sufitów – nagle pojawiają się mokre plamy. Notowane są nadmierne – anomalne – wskazania wodomierzy itd.

Badania i ekspertyzy inżynierskie

Inwestorzy wymagają dokumentacji wizyjnych nowych rurociągów kanalizacyjnych jeszcze przed kolaudacja obiektów, żądają ekspertyz w zakresie ich szczelności . Wymienione wyżej zagadnienia są tematem naszych opracowań. Wykonujemy poszukiwania wycieków z kanalizacji oraz sieci wodnej, badamy przyczyny złego funkcjonowania systemów kanalizacyjnych, wykonujemy próby wodne szczelności kanalizacji, inspekcje wizyjne TV kolektorów z elektronicznym pomiarem odległości, wykrywamy nielegalne przyłącza kanalizacyjne.

Wykorzystujemy nowoczesne urządzenia:

– wysokiej klasy kamerę termowizyjną ,
– kamery kolorowe TV do inspekcji kanalizacji już od średnicy 50 mm ( kamera o średnicy 27mm)
– kamery nie samojezdne,
– zadymiarkę do wykrywania nieszczelności oraz nielegalnych przyłączy,
– radiowy lokalizator uszkodzeń,
– precyzyjny geofon.

Każde badania i ekspertyzy kończy opracowanie w formie OPINII INŻYNIERSKIEJ z zapisanymi załącznikami medialnymi na nośnikach DVD.