CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, USUWANIE SKUTKÓW PODTOPIEŃ

Jesteśmy przygotowani w zakresie sprzętu i zabezpieczenia do realizacji trudnych przedsięwzięć. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do szybkiego usuwania wody z zalanych obiektów – pompami spalinowymi oraz pływającą pompą „NIAGARA”.

Proponujemy kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po podtopieniach ściekami w wyniku awarii kanalizacji, jak również wskutek podtopień wodami opadowymi. Proponujemy również usługi płukania zbiorników na odpady płynne w rolnictwie z wykorzystaniem asekuracji i zabezpieczeniem dróg oddechowych pracownika profesjonalnym aparatem tlenowym do oddychania.