INWENTARYZACJA PRZEBIEGU POZIOMYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Bardzo często podczas remontów starych kamienic istnieje potrzeba wykorzystania istniejącej sieci kanalizacyjnej. Z reguły nie dysponują wykonawcy dokumentacją sieci, nieznane są parametry starych, istniejących instalacji zbiorczych, kanalizacji pod posadzkowych, przyłączy.

Dysponujemy nowoczesną kamerą inspekcyjną Amerykańskiej firmy Milwaukee z zintegrowanym innowacyjnym systemem precyzyjnej lokalizacji przebiegu kolektorów poziomych i popychacza pod napięciem.

Kamera digitalna posiada system bezprzewodowy, generuje odpowiednie raporty, zapisuje inspekcje na wewnętrznym dysku 500 GB. Wyniki prac inspekcyjnych przenoszone są na szkice dokumentacji technicznych, wraz z zapisanymi sekwencjami inspekcji stanowią dokumentację inwentaryzacyjną z określonym przebiegiem i stanem technicznym rurociągów. Prace inwentaryzacyjne wspomagamy posiadaną kamerą samojezdną z pomiarem spadków i obrotową głowicą, pozwalającą na precyzyjną penetrację przyłączy bocznych, stanu połączeń itd. Kamera zaopatrzona jest również w system precyzyjnej lokalizacji radiowej.