KOMPLEKSOWE PRACE KONSERWACYJNE

Realizujemy okresowe przeglądy systemów kanalizacyjnych ( sanitarnych, deszczowych, technologicznych) wraz ze szczegółowymi przeglądami odpływów z urządzeń sanitarnych wyposażenia WC.

W sposób planowy i ciągły realizujemy zadania dla firm, które powierzyły nam lokalne sieci kanalizacyjne. W ramach takich audytów wykonujemy czyszczenie urządzeń sanitarnych wyposażenia węzłów sanitarnych dla załóg pracowniczych, udrożniamy źle funkcjonujące odpływy, gruntownie usuwamy osady kamienia kotłowego z rezerwuarów i mechanizmów spłuczek klozetów, stwierdzone podczas przeglądu, wykonujemy konieczne naprawy i uzupełnienia w WC np. wymiana desek sedesowych, naprawa mechanizmów spłuczek, wymiana kranu, itp. Działamy racjonalnie i kompleksowo w takim zakresie, aby zapewnić i utrzymać dobry stan techniczny eksploatowanych systemów kanalizacyjnych oraz sieci zaopatrzenia w wodę.

W ramach przeglądów odmulamy również osadniki wpustów podwórzowych na parkingach i drogach wewnętrznych, usuwamy osady z odwodnienia liniowego ACO DRAIN, oczyszczamy studnie rewizyjne i zbiorcze, czyścimy osadniki piasku. W naszych miejscowościach eksploatowane są wielorodzinne budynki mieszkalne budowane jeszcze w okresie powojennym i wcześniej. Są to obiekty nie konserwowane przez dziesięciolecia, w których sieci kanalizacyjne są bardzo mocno zdegradowane. Na wielu takich obiektach istnieje możliwość wykonania rewitalizacji głównej sieci kanalizacyjnej, bez konieczności wymiany starych rurociągów.

Z powodzeniem realizujemy rewitalizację całych pionów oraz kolektorów poziomych w blokach mieszkalnych jak również w budynkach biurowych. Przygotowujemy rozpoznanie wizyjne kamerami TV i opracowujemy technicznie i organizacyjnie proces rewitalizacji. Po wykonaniu robót rejestrujemy wizyjnie kamerą TV skuteczność czyszczenia, nagrywając inspekcje na nośnik DVD. Zadania rewitalizacji prowadzimy metodami elektromechanicznego frezowania oraz przy użyciu metod hydrodynamicznych (WUKO). Przygotowujemy takie zadania również organizacyjnie. Są to bowiem usługi wymagające precyzyjnego współdziałania z lokatorami mieszkań.