LOKALIZACJA WYCIEKÓW Z INSTALACJI WODNYCH

Wykorzystujemy również geofon oraz wilgotnościomierz. Porównanie wskazań różnych metod pozwala na precyzyjne określenia miejsca gdzie często występuje potrzeba odspojenia powierzchni glazurowych w łazienkach w celu dokonania naprawy uszkodzonej instalacji.

Zajmujemy się bardzo trudnym zagadnieniem lokalizacji uszkodzeń instalacji wodnych. Aby dokonać naprawy bezwzględnie konieczne jest precyzyjne określenie miejsca wycieku, dlatego w pracy stosujemy rozbudowaną metodologię dla potwierdzenia i uściślenia otrzymanych wyników poszukiwań.

W pierwszym rzędzie analizujemy zdjęcia wykonane metodą termowizyjną.