PRZECISKI HYDRAULICZNE “KRET”


Bezwykopowe pokonywanie przeszkód (np. korpusu dróg, nasypów kolejowych, budynków, cieków melioracyjnych) dla potrzeb
ułożenia instalacji wodnych, kanalizacyjnych, przewodów w telekomunikacji i energetyce, w gazownictwie, monitoringu.
Wykonujemy przeciski o długości do 24 metrów dla rur o średnicach: 50mm, 110mm, 160mm i 200mm.