USŁUGI HYDRAULICZE I C.O.

Wykonujemy wszelkie drobne naprawy hydrauliczne z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz sieci C.O. Nie realizujemy tematów na instalacjach gazowych. Wykonujemy „biały montaż”, montujemy kabiny prysznicowe, podgrzewacze wody, podłączamy pralki i zmywarki.

Wymieniamy zużyte uszczelki, zawory, krany i baterie ,naprawiamy uszkodzone rurociągi wody użytkowej. Realizujemy również zakres hydrauliczny robót w instalacjach centralnego ogrzewania.
Zamrażamy rury C.O. i c.w.u.