USŁUGI KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ


Dzięki pomocy kamer termowizyjnych można lokalizować rury hydrauliczne bez konieczności kucia powierzchni ścian lub podłóg. Lokalizujemy miejsce potencjalnego wycieku wody, także z sieci wodnych poza obrębem budynku.

Wykrywamy straty ciepła przy nieodpowiedniej izolacji rur. Dodatkowo kamera termowizyjna pozwala nam na wykrycie tak zwanych “mostków cieplnych” w budynkach. Znajduje także szerokie zastosowanie w przemyśle: np. przy wykrywaniu nagrzewających się łożysk w maszynach.