USŁUGI SPECJALISTYCZNE NA DOMOWYCH SIECIACH GAZOWYCH

Wykonujemy naprawy i modernizacje wewnętrznych instalacji gazowych. Montujemy odbiorniki gazowe ( podłączenia do wewnętrznej instalacji), naprawiamy odbiorniki gazu w zakresie ich szczelności, poza zakresem należnym do serwisu. Nie prowadzimy serwisu urządzeń.

Nie wykonujemy przyłączy gazowych nieruchomości do sieci zewnętrznej.